Условия за ползване

Условия за ползване

Биото4ка – Общи условия

Уважаеми клиенти, преди да използвате този онлайн магазин, моля прочетете внимателно настоящите Общи Условия. Ако използвате bioto4ka.com се счита, че сте съгласни с Общите Условия и ги приемате напълно.

Биото4ка ЕООД предоставя стоки и услуги посредством онлайн магазин находящ се на адрес http://bioto4ka.com. При ползването на този онлайн магазин, Клиентът се съгласява, приема изцяло и са задължава да спазва Общите Условия.

Цялата информация, съставянето и подредбата на bioto4ka.com, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от закона за Марките и географските означения.

Осъществяване на достъп до сайта, разглеждането му и/или кликване върху която и да е хипервръзка, разположена на сървъра, на който той се намира, се счита за съгласие от Клиента с настоящите Общи Условия и се задължава да ги спазва, независимо от това, дали се ползва от някоя от предоставяните от сайта стоки и/или услуги.При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи Условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 

1.         Условия за ползване на онлайн магазин bioto4ka.com

Биото4ка ЕООД е създател и оператор на онлайн магазин bioto4ka.com, за краткост наричано Доставчик. Всички материали, които са публикувани в този онлайн магазин се предоставят на Клиентите само и изключително за лична употреба и с нетърговска цел. Не се разрешава материалите да се променят, копират, разпространяват за каквато и да било търговска или друга цел. Употребата на публикуваните в този онлайн магазин материали в други сайтове е забранена. Материалите в bioto4ka.com са под закрилата на Закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Доставчикът има право да променя  публикуваните материали, услуги и цени по всяко време и без предупреждение. Доставчикът не носи отговорност за актуалността и целостта на всички материали, за точността на софтуера и услугите на този сайт, както и за продукти и услуги, които не са достъпни в момента.

Изцяло по своя преценка, Биото4ка ЕООД има изключителното право, да налага рестрикции и/или прекратява достъпа до сайта и предлаганите от него услуги на потребители, както и да премахва публикувана от тях информация, в случаите, в които със своите действия те са нанесли или са създали възможност да бъдат нанесени вреди на други клиенти на сайта и/или на Биото4ка ЕООД.

Биото4ка ЕООД има право свободно и по своя преценка да изпраща на всеки потребител системни съобщения, както и маркетингови и рекламни, съобщения, да провежда анкети, в случай че той изрично не заяви нежеланието си за това. Също така, Биото4на ЕООД има право и да използва кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и проследяват действията му.

Bioto4ka.comима право да използва информацията освен за целите, предвидени в настоящите Общи Условия, така също и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на клиента, за статистически и други цели.

Клиентът се задължава да използва информацията и услугите, предоставени посредством сайта, добросъвестно и единствено съобразно тяхното предназначение.

При ползване на услугите Клиентът са задължава:

- да плати цената на заявената от него стока;

- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, когато те се поемат от Доставчика;

- да попълва и подава коректна информация за себе си и за начините на връзка с него;

- при посочени частичен, непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Биото4ка ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

- да подава заявки/поръчки за доставка единствено, когато има интерес от закупуване на продукта; да избягва изпращане на дублиращи се заявки в кратък интервал от време, преди изпълнението на първата подадена заявка/поръчка;

- да използва услугите само лично, от свое име, без да се представя за друго лице;

- при попълване на полетата за мнения и коментари, да не формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трето лице или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

- да не използва публикуването на коментари за изпращането на хиперлинкове към други сайтове и/или рекламно съдържание (лога, адреси, послания и др.);

- да не публикува съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация и/или информация относно нечия собственост, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;

- да не публикува съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на което и да е трето лице или организация;

- да не изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или друг компютърен код, файлове и/или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

- да не разучава, изследва, проучва и т.н. защитата на сайта, неговата уязвимост, уязвимостта на системата, сървъра или мрежата, без разрешение; да не нарушава сигурността на сайта; да не осъществява достъп до кода на сайта, до базата данни и/или др., както и достъп на ниско системно ниво до софтуера и/или хардуера, посредством който сайта функционира;

- да не осъществява достъп до информация, подадена от друг потребител, предназначена за доставянето на поръчани от него продукти; както и да не променя съдържанието на публикувана или изпратена от друг потребител информация;

- да не извършва действия, водещи или създаващи възможност за натоварване на хардуерно оборудване и/или инфраструктура, от която се ползва Сайта;

- да не нарушава възможността за пълноценно използване на сайта и предоставяните от него услуги от другите потребители;

- да не притеснява, тормози, преследва, обижда или по друг начин да безпокои друг потребител, публикувал мнение в сайта;

- своевременно да информира Биото4ка ЕООД за всяко действие на друг потребител или трето лице, което му причинява неудобство или не е съобразено с добросъвестното използване на сайта, с услугите, които той предоставя, или с предлаганите чрез него продукти.

- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си от достъп на други лица;

- да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на паролата си.

Всеки регистриран клиент има право на промяна на личните си данни по всяко време. Всеки регистриран в bioto4ka.com потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си.

 

2.  Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Във връзка с факта, че част от предлаганите от сайта услуги съставляват сключване на договор за продажба от разстояние, по смисъла на чл. 48 и сл. от ЗЗП, bioto4ka.com предоставя на потребителите на сайта следната информация:

Доставчик  е Биото4каЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202878194, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Вихрен“ № 42

В описанието на всеки конкретен продукт, както и в информационната част на сайта се съдържат основните характеристики на предлаганите от сайта продукти;

Цената на всеки представен на сайта продукт е крайна и включва всички данъци и такси;

Стойността на доставката е предмет на допълнително уточнение за всеки конкретен случай;

Стойността на комуникационните услуги за връзка с bioto4ka.com се изчислява по посочения начин  в тарифния план на съответния абонат;

Изпращането на поръчка за доставка на продукти, начина и сроковете за доставка, както и начина на заплащане са посочени в Условия за доставка от Общите условия.

Клиенти, които искат да възползват от правото си да се откажат от даден продукт, може да го направят в срок от 7 работни дни от получаване на продукта. Правото по предходното изречение може да се упражни в случай, че потребителят не е използвал продукта и целостта на опаковката му не е увредена, като същата е запазила търговския си вид (всички етикети и др. са налични на местата, на които са поставени от производителя или доставчика). Правото по настоящата точка може да бъде упражнено единствено по отношение на предлаганите от сайта продукти, изключени от кръга на продуктите по чл. 55 от ЗЗП. Не могат да се връщат продукти, които подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики. В този смисъл клиентите не могат да се откажат и да върнат хранителни продукти с кратък срок на годност, хранителни продукти изискващи хладилно съхранение, както и плодове и зеленчуци.

С приемане на настоящите Общи Условия, потребителят декларира, че се е запознал своевременно с посочената информация и всяко подаване на поръчка посредством онлайн магазина и/или подписване на документи при доставката на поръчаните продукти удостоверява своевременното му запознаване с тази информация и следва да се счита за дадено от негова страна съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

3.         Ограничаване на отговорността

Биото4ка ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този онлайн магазин, независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Доставчика за възможност да възникнат такива вреди.

Биоточка ЕООД не разполага с възможност да променя, контролира или по друг начин да влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки. Биото4ка ЕООД не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

Биото4ка ЕООД не носи отговорност за евентуално възникнала невъзможност да бъде осъществен достъп до сайта или данните от него да бъдат пренесени на персоналния компютър на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат  на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта;

Биото4ка ЕООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие несъвместимост и/или неправилна експлоатация на ползваното от потребителя оборудване.

Представената на сайта информация има за цел улесняването на потребителите при формиране на мнение за предлаганите продукти и не съставлява препоръка за закупуването им, гаранция за действието и ефекта от използването им. Биото4ка ЕООД не гарантира, че използваната информация е достоверна, доколкото същата може да бъде променена, опровергана или потвърдена от източниците, от които е получена или от други източници.

В случаите, в които сайтът съдържа хиперлинкове, сочещи към други сайтове, Биото4ка ЕООД не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и произтеклите от посещението им вреди и/или пропуснати ползи.

Биото4ка ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя или вносителя информация за характеристиките на стоката.

Биото4ка ЕООД не носи отговорност за получаването/не получаването от потребителя на поръчани от него продукти, в случаите, в които невъзможността поръчката да бъде изпълнена не се дължи на виновни действия на Биото4ка ЕООД;

Биото4ка ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на онлайн магазин bioto4ka.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за Биото4ка ЕООД.

*Забележка: Ако ползвате онлайн магазина извън територията на страната, Вие носите отговорности съобразно местните закони.

 

4. Условия за доставка

- Поръчките/заявки се приемат онлайн на www.bioto4ka.com, по телефон 0885 72 77 13 или чрез директно закупуване от нашия магазин в Подлеза на НДК, под Моста на влюбените.

- Подаването на поръчки за доставка на стоки се извършва след първоначална регистрация, при която Клиентът попълва информация, необходима за изпълнение на поръчката. Регистрацията е еднократна. Клиентът получава потребителско име, което отговаря на регистрирания е-мейл. Регистриран потребител може да бъде само лице, навършило 18 години. След като се регистрира, по всяко време, клиентът има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочипредставител, който да приеме поръчката.

- Отговорността за верността на попълнената от клиента информация се носи от него, като при некоректна информация и/или при информация, за която има основателно съмнение, че е невярна, bioto4ka.com има право едностранно да откаже регистрацията на потребителя.

- След избора на продукт и окончателно потвърждение на поръчката, тя постъпва в информационната система на bioto4ka.com за обработка. Биото4ка ЕООД има право, преди да започне обработка на поръчката, да провери достоверността на подадената от клиента информация, чрез обаждане на посочените от него контакти за връзка. В случай, че на посочените контакти потребителят не може да бъде открит в рамките на 16 часа  от подаване на поръчката, bioto4ka има право едностранно да я отмени.

- След успешна проверка на въведените от потребителя данни, bioto4ka изпраща на потребителя подтвърждаващ е-мейл за извършена регистрация, а при следващи поръчки - е-мейл с приета за изпълнение заявка.

- Заявки през сайта се приемат денонощно, а в работните дни на сайта можете да се свържете с нас от 09.00 до 20.00 часа   на  телефон-  0885 72 77 13 или   skype-  bioto4ka

- Поръчки подадени петък, събота и неделя се обработват в понеделник.

- Минималнa поръчка - 25 лева (без стойността  на доставката).

- Ако сте пропуснали да поръчате нещо, може да допоръчате. Допълнителната заявка ще се добави към първоначално подадената от Вас и ще се изпълнят заедно.

- Част от продуктите, които предлагаме, не се съхраняват при нас на склад или се поддържат в малка наличност, която може да се изчерпи непосредствено преди Вашата поръчка и понякога не успяваме да изпълним Вашата заявка още същия ден. За продукти със статус НЕ Е НАЛИЧЕН, моля изпратете запитване към нас, чрез формата за контакти и ще ви информираме кога най-рано може да изпълним доставката на този продукт. В рамките на работния ден, в който получим Вашата поръчка, ще получите e-mail с информация кога да очаквате доставката. 

- Моля, имайте предидвид, че ако поръчвате продукти изискващи хладилно съхранение, както и пресни зеленчуци и плодове, ние предлагаме чрез нашите партньори от Еконт услугата  „хладилна чанта” срещу фиксираната цена от 4,80лв. за размери на пратката до 30см/30см/17см. Ако имате въпроси, моля свържете се с нас.

- Заявки за плодове и зеленчуци се приемат до понеделник, сряда и неделя - 14.00ч. и се изпълняват съответно вторник и четвъртък

- Заявки  за гр.София се изпълняват на следващия ден до адрес на клиента от 09.00 до 20.00 часа в дните от понеделник до събота. Неделя - почивен ден. Цената на доставката е 5лв. при поръчки до 49,99 лв.

- Заявки за населени места извън София се изпълняват чрез Еконт Експрес. Цената за техните  услуги  се заплаща директно на куриера и зависи от тежестта и стойността на заявката, като ползвате и 20% отстъпка от стандартната им цена, която се начислява автоматично.

- Доставка  на  поръчки на стойност над 50 лева е безплатна.

- Ако желаете поръчката Ви да бъде доставена  в определен час + 2.00 лв

- За експресни поръчки се свържете с нас на телефон 0885 72 77 13, за да уточним условията на доставка.

- Имате възможност за получаване на продуктите от нашия магазин – в този случай получавате отстъпка от 3% при следваща Ваша заявка

- Заплащането на поръчката и доставката става по един от следните начини:

1. В брой при получаване на поръчката, наложен платеж;

Към всяка поръчка, ако е с наложен платеж, независимо дали доставката е безплатна, поделена или напълно заплатена от Вас, се начисляват 1.20% върху стойността на поръчката, които са такса за наложения платеж- обявена стойност, инкасо и банков превод + застраховка, която Вие ще виждате в общата сума за доставка.  

 "Стойност на поръчката" означава сумата на всички избрани от Вас продукти, с включена отстъпка, без сума за куриерска услуга и такса за наложен платеж.

 

2. Онлайн разплащане:

2.1 Чрез разплащателната система на PAY PAL в момента на поръчването, като единствено трябва да смените валутата от лева в €; С кредитна карта през международната система за разплащане PayPal. В този  сайт нямаме достъп и не съхраняваме данни за  кредитните ви карти. Допълнителна информация може да намерите на сайта на PayPal.

2.2 Банков превод – чрез банков превод  след оформяне на поръчката, като заявката ще бъде изпълнена след получаване на сумата.Ако изберете плащане по банка, посочете като забалежка в поръчката или чрез отделен e-mail, че ще извършите плащане по банков път, а в основанието за плащане впишете номера на поръчката.

- Заявки се изпълняват само в официални работни дни. 

- Съгласно чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока,  както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или е-мейл, като при възможност ще Ви бъдат предложени аналогични продукти с подобно качество и цена, или поръчката Ви ще бъде изпълнена частично. При промяна на цената (увеличена/намалена) Вие ще бъдете уведомени, чрез телефонен разговор и Вашата заявка ще бъде изпълнена само в случай,че Вие сте съгласни с новите условия. Цените се определят от вносителите и ние се ръководим по техните условия за работа.

- В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват изпълнението на доставката в договореното време, bioto4ka си запазва правото да измени часа и/или датата на доставката, при което ще информира потребителя за забавянето.

- При получаване на продуктите, потребителят е длъжен да прегледа опаковката и съдържанието й. В случай, че при прегледа бъдат констатирани липси, недостатъци или несъответствия, bioto4ka се ангажира да подмени получения продукт или да възстанови заплатената от потребителя цена.

- ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка пратка е застрахована. Проверете съдържанието на пратката пред куриера, преди да заплатите таксата наложен платеж. С цел комфорт и сигурност в пазаруването можете да прегледате пратката преди да заплатите дължимата сума на куриера. Ако не го направите - затраховката отпада. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа си върху документите за доставка Вие давате своето съгласие с вида и съдържанието на доставката. Биото4ка ЕООД като собственик на www.bioto4ka.com не носи отговорност в случай на щета в пратката, констатирана от Вас на по-късен етап. Всякакви промени след това са за Ваша сметка.

- В случаите когато стоката не е получена след изтичането на максималният предвиден срок за достава, Клиентът е длъжен да информира Биото4ка ЕООД в срок от 3 работни дни, за да се изясни причината за забавянето и/или липсата на поръчаната стока. В случаите когато няма подаден сигнал от Клиента, Биото4ка ЕООД не носи отговорност за недоставени стоки.

- При допуснати технически грешки при публикуване на цените, Bioto4ka.com има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. Bioto4ka.com се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

- В случай, че искате да поръчате продукт, от каталога на фирмите производители с които работим и който не е обявен в електронния ни магазин, молим да изпратите запитване към нас чрез формата за контакт на сайта и ще Ви информираме кога най-рано може да изпълним доставката на този продукт.

- В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Биото4ка ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

-  Можете да посочите два различни адреса - един като информация за платеца и един като информация за доставка". Това е подходящо в два случая - ако искате да направите подарък на друго лице, заплатен от Вас или ако искате друго лице да приеме и заплати пратката от Ваше име. Т.е. при тази опция можете да направите поръчка за продукти от Ваше име, които да доставим на друго лице и друг адрес. В този случай има два варианта за плащане: получателят да заплати сумата за продуктите като наложен платеж, които ще му доставим или Вие да заплатите продуктите предварително и ние да ги доставим на посочения получател. За момента няма опция да доставим продуктите на адреса за доставка и да съберем дължимата от Вас сума като наложен платеж от адреса на платеца - т.е. за една пратка да посетим два адреса.

- Посочените в сайта цени са с ДДС и не включват доставка.

- В нито един момент Биото4ка ЕООД не разглежда непотвърдена заявка да има силата на договор. Договорът влиза в сила между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й.

5.         Лични данни

Приемайки настоящите Общи Условия и въвеждайки лични данни в bioto4ka.com, потребителят изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от bioto4ka.com. Всички доброволно предоставени от потребителя данни, които го идентифицират, се съхраняват, обработват и използват от bioto4ka.com за целите на предоставяните от Сайта услуги и за целите на маркетинга и рекламата на предлаганите продукти.

Бито4ка ЕООД гарантира, че личните данни на потребителя няма да бъдат предоставяни на трети лица с цел рекламирането пред потребителя и без негово съгласие на продукти и услуги.

bioto4ka.com си запазва правото да използва и/или разкрива лични данни и/или IP адресите, от които потребителят е осъществявал достъп до сайта, за разкриване идентичността му в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, на нареждане на държавен орган или за да се спазят настоящите условия и/или интересите на Биото4ка ЕООД

Личната кореспонденция на потребителите е неприкосновена.

Клиентите нямат право да излагат или изпращат от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, расистска, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

Доставчикът може да използва личната информация на потребителите на интернет сайта, с цел да установи по-добре техните нужди и интереси и така да може да предостави услуги с по-високо качество. В някои случаи Доставчикът използва изпратената от потребителите информация, за да заяви дадена стока или да изпълни дадена транзакция, да поддържа контакт с тях, да информира за продукти, услуги и оферти, да персонализира промоционални оферти.

6.         Коментари на клиенти

Доставчикът не носи отговорност за верността на публикуваната информация под формата на  мнения и коментари. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от клиентите, които са публикували информацията. Доставчикът си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език. В случаи на проблеми и жалби, клиентите могат да използват формата за контакт.

7.         Отказ от закупените продукти

Потребителите на bioto4ka.com имат право да се откажат от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от тяхното получаване на посочения адрес на доставка в случай, че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена и е налична опаковката им, и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и други трябва да присъстват на стоката , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

Съгласно член 55, ал. 2, точка 4 правото за отказ не важи за доставка на стоки, които подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им и вкусови  характеристики. В този смисъл потребителите не могат да се откажат и да върнат хранителни продукти с кратък срок на годност, хранителни продукти изискващи хладилно съхранение като и плодове и зеленчуци и др.

При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, в срок от 15 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да констатирате това в присъствието на куриера и да се обърнете към него за протокол за увредена пратка.

Непотърсени и неполучени от магазина ни поръчки до 14 дни, автоматично се анулират.

8.         Промяна на цени на стоки

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомление на клиентите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на интернет сайта, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Клиента, освен да възстанови платените суми за дадения продукт, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл. 66 ал. 2 от ЗЗП.

9.         Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

10. Отстъпки           

Текущи Отстъпки до 5%

В зависимост от стойността на Вашата поръчка получавате следните отстъпки:

За поръчки над 100.00 лв. - 2%

За поръчки над 150.00 лв. - 3%

За поръчки над 200.00 лв. - 5%

* отстъпките са валидни само за продукти, които не са в текуща промоция.

11. Общи бележки

Доставчикът може да променя тези Общи Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация.

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи Условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до  недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.

Последна актуализация: Май  2015.